header


Voor welke klachten?
De fysiotherapeut is dé deskundige op het gebied van het dagelijks bewegen. Hij heeft kennis van het normale functioneren van de mens en weet waar en vooral hoe het mis kan gaan. Bij klachten van uw gewrichten of spieren is hij de aangewezen persoon om hier iets aan te doen.

Fysiotherapie is een vorm van paramedische zorg die zich richt op het bewegend functioneren van de mens. Fysiotherapie wordt al eeuwen toegepast bijvoorbeeld in de vorm van oefeningen of massage. Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt of behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld.

Vanaf 2016 behandelt Ad van Beers geen patiënten meer met chronische of langdurige klachten, maar mensen met blessures en klachten van het bewegingsapparaat die hij naar verwachting binnen een paar behandelingen kan verhelpen.

Ad werkt daarbij echter niet meer voor rekening van zorgverzekeraars. Dat betekent dat de kosten voor uw eigen rekening komen. U betaalt 25 euro per advies of behandeling.

Werkwijze
Tijdens de eerste afspraak wordt u uitgebreid onderzocht en wordt u verteld wat de oorzaak van uw klacht is. Vervolgens wordt overgegaan tot behandeling. Tijdens de behandelingen wordt gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten op het gebied van fysiotherapie. De meeste tijd besteden wij aan het optimaliseren van de gewrichtsbewegingen.

Duur van de behandeling
Een behandeling duurt minimaal 30 minuten en vindt meestal één a twee keer per week plaats. Wanneer snel blijkt dat uw klacht niet reageert op fysiotherapie, dan wordt door ons overlegd met uw huisarts wat mogelijk het probleem is.

Verloop
Na een paar behandelingen wordt de balans opgemaakt en de resultaten geanalyseerd. Indien nodig zal de behandelwijze hierop worden aangepast of doorverwijzing naar de huisarts, een collega of andere disciplines in overweging worden genomen. Dit wordt uiteraard met de patiënt besproken.